Anmälan till höstens provdag den 29 oktober är stängd. Från den 15 januari 2017 kan du anmäla dig till vårens prov som äger rum lördagen den 1 april.

Anmälningsperiod

Högskoleprovet ges två gånger per år, varje vår och höst och alltid på en lördag. Anmälan är öppen 15 januari - 15 februari för vårens prov och 15 augusti - 15 september för höstens. Du anmäler dig till högskoleprovet via webben. Anmälningsavgiften är 450 kronor. Din anmälan måste vara betald och finnas på högskoleprovets konto senast den 15 februari eller 15 september. Om du betalar via plusgiro så tar en sådan betalning 1-2 bankdagar att gå igenom.

När betalningen har gått igenom får du ett bekräftelsemejl skickat till din e-post. Betalar du med kort får du bekräftelsen omgående. Betalar du via plusgiro får du bekräftelsen per mejl efter 1-2 dagar.

Anmälan till högskoleprovet

Alla får skriva

Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska.

Om du anmäler dig med svenskt personnummer måste din legitimation som du visar fram på provdagen innehålla det personnumret.

Följande handlingar är godkända:

  • Svenskt EU-pass
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

För medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

För medborgare i Finland, Norge, Danmark och Island utan svenskt personnummer kan, i det fall provet genomförs i något av de angivna länderna, även landets körkort med aktuell giltighetstid användas som legitimation.

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, franska eller spanska.

Datum för högskoleprov 2016-2017

 Provdag
2016  
Vår 9 april
Höst 29 oktober
2017  
Vår 1 april
Höst 21 oktober
 
Anmälan är öppen 15 januari - 15 februari för vårprovet och 15 augusti - 15 september för höstprovet.

Högskoleprovet utomlands

Vissa svenska skolor i Europa anordnar högskoleprovet. Det går inte att få göra provet i andra världsdelar. Högskoleprovet ska skrivas samtidigt oavsett var i världen du är för att klara kraven på sekretess. Det är inte möjligt vid stora tidsskillnader. Inga ambassader eller konsulat kan anordna högskoleprovet.
 
Det kan variera mellan olika provtillfällen vilka skolor som anordnar högskoleprovet utomlands. Men det är exakt samma prov som det ordinarie högskoleprovet och det ges samma dagar.
 
Läs mer om att skriva högskoleprovet utomlands

Provet för den som är funktionsnedsatt

Du som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad har möjlighet att få göra ett anpassat högskoleprov. Du får längre tid på dig. Ditt intyg bör du skicka in samtidigt som du anmäler dig till provet eller senast sista anmälningsdag. Det ska skickas till högskolan eller universitetet som håller provet på den ort du har anmält dig till.


Det är viktigt att alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kan skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning är det viktigt att du kontaktar det lärosäte du har anmält dig till, senast sista anmälningsdag. Då kan lärosätet försöka göra det möjligt att utreda och anpassa provsituationen för dig och dina behov.

Är du till exempel rullstolsburen eller har en hörselskada så kan speciella arrangemang tillgodoses i vissa fall. Det kan handla om en skrivsal på markplan eller möjlighet att sitta nära provansvarig. Lärosätet försöker, i möjligaste mån, att ordna de anpassningar som är nödvändiga.

 
 
Läs mer om högskoleprovet för dig med synskada

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs tryckning av proven efter antal anmälda samtidigt som universiteten och högskolorna bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.
 
Kontakta det universitet eller den högskola du har anmält dig till om du har problem med anmälan eller din betalning.

Byte av provort inom anmälningsperioden

Om du vill byta provort ska du kontakta det universitet eller den högskola som anordnar högskoleprovet på den ort där du vill göra provet och fråga om du kan skriva där istället.

Byte av provort efter anmälningsperioden

Vid byte efter sista anmälningsdag måste du betala en ny anmälningsavgift.  Den mottagande provanordnaren kan neka dig byte på grund av till exempel platsbrist. Ta kontakt och fråga om det går att byta.

Lista över de universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet

Om för få anmäler sig

Om för få personer har anmält sig till en provort kanske det inte blir något prov på den orten. Då flyttas du automatiskt till en provort som ligger nära den där du skulle ha skrivit.

Kallelse en vecka före provet

Du kommer att få en kallelse via e-post cirka en vecka före provet. Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var provet äger rum.

Om du inte har fått kallelsen ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Broschyr om högskoleprovet att beställa eller ladda hem

Du kan beställa broschyren Högskoleprovet - ytterligare en väg till högskolan gratis.
 
 
Sidan uppdaterades 2016-10-26