Resultat från högskoleprovet hämtar du här.

Så här hämtar du resultatet

Du hämtar dina giltiga provresultat på tre olika sätt.

Via adress från linjalen du fick på provet

När du använder denna länk ska du skaffa dig ett lösenord, som skickas till dig och sedan kan du logga in för att komma fram till resultatet.

Hämta resultat

Om du skrev högskoleprovet i utlandet eller saknar svenskt personnummer måste du använda länken ovan. Personer utan svenskt personnummer måste själva skriva ut och skicka in resultatet till Antagningen.

Kolla alltid i skräp/spamkorg efter beställt lösenord

Kolla din skräp/spamkorg om inte lösenord kommer till din ordinarie inkorg! Läser du mejl i mobilen så får du ingen notifiering om att mejl hamnar i spamkorg.

Via ditt konto på anmälanssidan hogskoleprov.nu

Du kan också se ditt resultat om du loggar in på det konto du skapade vid din anmälan.

Resultat via hogskoleprov.nu

Skickas automatisk till antagningen om du har svenskt personnummer

Ditt resultat förs automatiskt in i antagningssystemet. Sidan "Meriter" på ditt konto på Antagning.se uppdateras dock först när du gör en anmälan till högskolan, eller om du har en anmälan som behandlas just nu. Uppdateringen kan ta någon dag.

Om du inte har svenskt personnummer måste du själv skriva ut ditt resultat från www.hogskoleprov.nu eller https://hpresultat.umdc.umu.se/Secure/Login.aspx och skicka in det som komplettering till din anmälan.

Antagning.se

Tidigare provresultat

Äldre resultatbesked (före hösten 2010) kan du få hemskickade till dig. De går inte att nå via nätet.

Kontaktuppgifter finns på Efter provet

Sidan uppdaterades 2016-05-19