Högskoleprovet tar hela dagen. Här hittar du schemat och vilka delproven är.

Kallelse en vecka före provet


Du får en kallelse via e-post cirka en vecka före provet. Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var provet äger rum. Du kan också hämta din kallelse via ditt konto på hogskoleprov.nu.

Om du inte har fått en kallelse ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Schema för dagen

8.30–9.00 Information till deltagarna
9.00–9.55 Provpass 1
10.00–10.30 Rast
10.30–11.25 Provpass 2
11.30–11.50 Rast
11.50–12.45 Provpass 3
12.50–14.00 Lunch
14.00–14.55 Provpass 4
15.00–15.20 Rast
15.20–16.15 Provpass 5
16.15–16.20 Information till deltagarna

Fem provpass

Högskoleprovet är indelat i fem provpass. Varje pass är 55 minuter långt. Du kommer att skriva två kvantitativa provpass, två verbala provpass och ett utprövningspass. Ingen vet i förväg i vilken ordning passen kommer.

Kvantitativt provpass

Varje kvantitativt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:

 • XYZ, matematisk problemlösning: 12 uppgifter
 • KVA, kvantitativa jämförelser: 10 uppgifter
 • NOG, kvantitativa resonemang: 6 uppgifter
 • DTK, diagram, tabeller och kartor: 12 uppgifter

Verbalt provpass

Varje verbalt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:

 • ORD, ordförståelse: 10 uppgifter
 • LÄS, svensk läsförståelse: 10 uppgifter
 • MEK, meningskomplettering: 10 uppgifter
 • ELF, engelsk läsförståelse: 10 uppgifter

Utprövningspass

Det femte provpasset är ett så kallat utprövningspass med nya uppgifter som ska testas inför kommande prov. De som skapar frågorna till högskoleprovet får då reda på hur bra eller dåligt provuppgifterna fungerar i praktiken.

Ingen vet i förväg vilka typer av uppgifter som det femte provpasset består av. Du får inget resultat från utprövningspasset. Du får inte i förväg veta vilket pass som är utprövningspass.

Svarshäften

I början av provdagen informerar provledaren om hur provet går till och vilka regler som gäller. Sedan får du ett svarshäfte där du ska fylla i personuppgifter och utbildningsbakgrund. I svarshäftet finns olika svarsblanketter för varje provpass. Blanketterna samlas in efter varje provpass. Dina svar ska föras in på blanketten inom provtiden.

Personligt kontrollpapper

I början av dagen får du ett personligt kontrollpapper. Detta får du ta med dig hem när provet är slut. Efter varje provpass får du några minuter på dig för att föra över dina svar till ditt personliga kontrollpapper. Det är de enda anteckningar du får göra på kontrollpapperet.

När facit publiceras på webben, i tidningar och på text-TV kan du använda ditt kontrollpapper för att se hur många rätt du hade.

Hjälpmedel under provet

Du får ta med dig följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Pennvässare
 • Vanlig rak linjal
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Det kan också vara bra att ha ett vanligt armbandsur för att hålla koll på provtiden.  Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information är inte tillåtna.

Legitimation

I början och under provdagen sker legitimationskontroller. Därför måste du ha med dig en giltig legitimation. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste din legitimation också innehålla det personnumret. Om du inte kan legitimera dig får du inget provresultat. Provisoriska pass är inte godkända.

Följande handlingar är godkända:

 • Svenskt EU-pass
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer kan legitimera sig med pass om det är tydligt och inplastat och har text på engelska, franska eller spanska.

Får inte komma för sent och inte gå ut

Du måste gå till den provlokal du har blivit kallad till och du måste vara på plats i tid. Du får inte komma in under pågående provpass. Du får inte heller gå ut från ett pågående provpass utan måste vänta tills passet är över.

Fusk och regelbrott

Om du fuskar eller bryter mot de regler som finns skriver din provledare en anmärkningslapp. Provledaren ska berätta för dig att du har fått en anmärkning och du har även rätt att läsa det han eller hon har skrivit.

Om du till exempel fortsätter skriva efter provtidens slut, trots tillsägelse, räknas resultatet från det provpasset bort.

Om du använder otillåtna hjälpmedel eller fuskar på något annat sätt, får du hela ditt provresultat ogiltigförklarat. Inget hjälpmedel får vara sådant att det kan lagra, innehålla eller inhämta information.

Om du låter någon annan skriva högskoleprovet åt dig, så gör ni er båda två skyldiga till osant intygande. Det är ett åtalbart brott. Vid misstanke kan efterhandskontroll av identitet genomföras i form av handstilsundersökning.

Ser du som provdeltagre någotning msstänkt under provdagen, prata med provledaren eller be att få komma i kontakt med huvudprovledaren för att berätta vad du har sett.

Tips under provdagen

Det är viktigt att noggrant läsa igenom de instruktioner som finns på första sidan av de kvantitativa och verbala provhäftena. Lyssna även på de anvisningar som du får inför varje provpass.

Här får du tips på sådant som du kan tänka på när du gör provet.

 • Läs noga igenom uppgifter, svarsförslag och övrig information.
 • Ta med ett vanligt armbandsur så du har koll på tiden.
 • Fastna inte på uppgifter som verkar svåra att lösa, gå hellre tillbaka till dem.
 • Våga gissa! Du får inga minuspoäng om du svarar fel.
 • Kolla att du har markerat i rätt ruta i svarshäftet, speciellt om du hoppat över uppgifter.
 • Det kan hjälpa att anteckna nyckelord i provhäftet. Observera att du inte får anteckna i svarshäftet.
 • Bry dig inte om de andra i salen utan koncentrera dig på dina lösningar.
 • Om du har tid kvar — kontrollera att du har svarat på alla frågor.
 • Ät och koppla av under rasterna och lunchen, så att du orkar hela dagen. Du får inte äta och dricka under provpassen.
Sidan uppdaterades 2016-04-09