Här hittar du länkar till facit, provfrågor och normeringstabeller för högskoleprov.

Tidigare prov

Tidigare prov med facit hittar du här. De finns både som html-sidor och i pdf-format. Den engelska läsförståelsen byts till ett exempelprov, eftersom upphovsrätten endast gäller i en vecka.

Facit och provfrågor hösten 2014 (25 oktober)

Facit och provfrågor våren 2014 (5 april)

Facit och provfrågor hösten 2013 (26 oktober)

Rättning och normering

Arbetet med rättning och normering pågår under cirka fyra veckor efter provet. Om du vill veta hur det går till och eventuellt ställa frågor kring provfrågor följ länken härunder.

Läs mer om hur rättning och normering går till

Normeringar från tidigare högskoleprov kan du titta på här.

Normeringstabell hösten 2014

Normeringstabell våren 2014

Normeringstabell hösten 2013

Hämta resultat

Provresultat efter högskoleprovet kan du hämta, när rättning och normering är klara. Det tar fyra veckor att rätta, normera och uppdatera databaserna med nya resultat.

Till provresultat

Öva inför högskoleprovet

Det finns många tips och förberedelser att göra för att få ett bra resultat på högskoleprovet.

Förbered dig inför högskoleprovet

Sidan uppdaterades 2015-02-25