Dekorationsbild
Dekorationsbild

Normeringstabeller våren 2013

Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 6 april 2013.

Normeringstabeller våren 2013


Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen.
Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 60 532

Kvantitativ del högskoleprovet 2013-04-06


Kvantitativ normeringstabell »PDF

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.91 Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-17 0.0 876 1.4 1.4
18-19 0.1 1088 1.8 3.2
20-21 0.2 1846 3.0 6.3
22-23 0.3 2838 4.7 11.0
24-25 0.4 3423 5.7 16.6
26-27 0.5 3855 6.4 23.0
28-29 0.6 4156 6.9 29.9
30-31 0.7 4022 6.6 36.5
32-34 0.8 5928 9.8 46.3
35-37 0.9 5292 8.7 55.1
38-40 1.0 4786 7.9 63.0
41-43 1.1 4307 7.1 70.1
44-46 1.2 3894 6.4 76.5
47-49 1.3 3254 5.4 81.9
50-52 1.4 2829 4.7 86.6
53-56 1.5 2918 4.8 91.4
57-59 1.6 1670 2.8 94.1
60-62 1.7 1300 2.1 96.3
63-65 1.8 925 1.5 97.8
66-68 1.9 619 1.0 98.8
69-80 2.0 706 1.2 100.0

Verbal del högskoleprovet 2013-04-06


Verbal normeringstabell pdf »PDF

Medelvärde för den verbala delen är 0.89. Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0-19 0.0 1056 1.7 1.7
20-22 0.1 1528 2.5 4.3
23-24 0.2 1590 2.6 6.9
25-26 0.3 2013 3.3 10.2
27-29 0.4 3661 6.0 16.3
30-32 0.5 4416 7.3 23.6
33-35 0.6 4970 8.2 31.8
36-38 0.7 5216 8.6 40.4
39-41 0.8 5234 8.6 49.0
42-44 0.9 5142 8.5 57.5
45-47 1.0 4800 7.9 65.5
48-50 1.1 4368 7.2 72.7
51-52 1.2 2619 4.3 77.0
53-55 1.3 3371 5.6 82.6
56-58 1.4 2866 4.7 87.3
59-61 1.5 2424 4.0 91.3
62-64 1.6 1874 3.1 94.4
65-67 1.7 1341 2.2 96.6
68-70 1.8 977 1.6 98.2
71-73 1.9 598 1.0 99.2
74-80 2.0 468 0.8 100.0

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut


Om normerad poäng för den verbala delen är 0.9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1.2 blir medelvärdet (0.9 + 1.2)/2 = 1.05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0.00 till 2.00.

Antagningen använder två decimaler


Från och med antagningen till högskolestudier för vårterminen 2013 används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell högskoleprovet 2013-04-06


I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.90. Standardavvikelsen är 0.39.
Fördelningstabell »PDF
Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.00 114 0.2 0.2
0.05 202 0.3 0.5
0.10 327 0.5 1.1
0.15 467 0.8 1.8
0.20 690 1.1 3.0
0.25 878 1.5 4.4
0.30 1158 1.9 6.3
0.35 1377 2.3 8.6
0.40 1655 2.7 11.3
0.45 1946 3.2 14.6
0.50 2081 3.4 18.0
0.55 2228 3.7 21.7
0.60 2511 4.1 25.8
0.65 2570 4.2 30.1
0.70 2711 4.5 34.6
0.75 2773 4.6 39.1
0.80 2890 4.8 43.9
0.85 2790 4.6 48.5
0.90 2916 4.8 53.3
0.95 2805 4.6 58.0
1.00 2760 4.6 62.5
1.05 2581 4.3 66.8
1.10 2471 4.1 70.9
1.15 2331 3.9 74.7
1.20 2160 3.6 78.3
1.25 1971 3.3 81.5
1.30 1852 3.1 84.6
1.35 1642 2.7 87.3
1.40 1541 2.5 89.9
1.45 1258 2.1 91.9
1.50 1094 1.8 93.8
1.55 924 1.5 95.3
1.60 737 1.2 96.5
1.65 611 1.0 97.5
1.70 490 0.8 98.3
1.75 361 0.6 98.9
1.80 263 0.4 99.3
1.85 180 0.3 99.6
1.90 105 0.2 99.8
1.95 59 0.1 99.9
2.00 52 0.1 100.0

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet


Frågor om normeringen, ställs till Per-Erik Lyrén.

Hur görs normering?


Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.
Efter högskoleprovet »

Tidigare provs normeringstabeller


Normeringstabell hösten 2014 »
Normeringstabell våren 2014 »
Normeringstabell hösten 2013 »
Normeringstabell hösten 2012 »
Normeringstabell våren 2012 »
Normeringstabell hösten 2011 »
Normeringstabeller från 2009 till våren 2011 »
2014-11-21
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar