Dekorationsbild

Så här funkar högskolestudier

Det finns stora skillnader mellan att läsa på gymnasiet och på universitet eller högskola. Det här bör du veta innan du börjar.

Frihet att planera din tid


Heltidsstudier tar ungefär 40 timmar i veckan, men alla timmar är inte inbokade för föreläsningar. Mycket tid går åt till att läsa litteratur och göra uppgifter på egen hand. Ett tekniskt ämne har oftare fler föreläsningar, seminarier eller annan form av schemalagd undervisning än andra ämnen. Men oavsett vilket ämne du väljer att läsa har du ändå stor frihet att välja hur du vill planera din tid.

60 högskolepoäng per år


Ett studieår är totalt 40 veckor långt och indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du läser på heltid läser du 60 högskolepoäng (hp) per år. De flesta utbildningar startar på hösten men det finns även utbildningar som startar på våren.

Mellan vår- och hösttermin erbjuder många universitet och högskolor kortare sommarkurser som omfattar 15 hp. Det är ett bra tillfälle att läsa kurser som passar ihop med din huvudutbildning eller läsa ämnen som intresserar dig.

  • Höstterminen brukar börja i slutet av augusti.
  • Vårterminen brukar börja i slutet av januari.
  • Sommarkurserna brukar börja i juni.

Innan du börjar


Inför terminsstarten brukar institutionerna vid universiteten och högskolorna skicka ut informationsmaterial till alla antagna. En del skickar ut det direkt efter det första urvalet medan andra väntar till efter andra urvalet. Där kan du läsa när utbildningen startar, när det är upprop och var du ska registrera dig. Du kan också hitta den informationen på respektive universitets eller högskolas webbplats.

Adresser till universitet och högskolor »

All utbildning bygger på kurser


All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Vissa kurser är bara några veckor långa medan andra sträcker sig över ett helt år.

Läs ett program


Om du läser ett program som leder till en examen har universitetet eller högskolan bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Då har du en garanterad plats på alla kurser som ingår.

Lägg själv ihop kurser


Du kan själv lägga ihop kurser till en utbildning som leder fram till en generell examen. Då kan du välja vilka kurser du vill och du kan läsa kurserna i den ordning du vill.

Yrkesexamen


Vissa examina kan du bara få genom att läsa ett program. Det gäller yrkesexamen som till exempel psykolog eller socionom.

Deltid


Många kurser kan du även läsa på deltid, till exempel på halvfart eller kvartsfart. Då läser du färre högskolepoäng per vecka. I gengäld förväntas du också studera färre timmar varje vecka.
Ofta ligger föreläsningar och möten på deltidskurser på helger och kvällar så att du kan kombinera studierna med att jobba. När du väljer utbildning, titta noga efter vad den håller för studietakt och när du måste vara på plats.

Olika former av undervisning


Undervisningens upplägg kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Här är några av de vanligaste undervisningsformerna:

Föreläsning


En lärare föreläser om sitt ämne inför en grupp studenter. Hur stor gruppen är kan variera. Vissa föreläsningar sker i aula med kanske 200 studenter, andra hålls i vanliga klassrum med cirka 20 studenter. Du kan ställa frågor, men det viktigaste är ofta att lyssna och ta bra anteckningar. Ofta tar läraren upp sådant som inte finns med i litteraturen.

Seminarium


En lärare och en mindre grupp studenter samlas för att diskutera ett visst ämne. Det är viktigt att läsa in sig på ämnet i förväg.

Läs mer om olika former av examination och tentor »

Dekorationsbild

Bra att veta om högskolestudier


Broschyren Bra att veta om högskolestudier finns att ladda ner som pdf-fil.

Broschyren Bra att veta om högskolestudier (pdf, 2,35 MB) »PDF

Dekorationsbild

Att studera på högskolan


Du kan beställa broschyren Att studera på högskolan gratis. Den finns på tolv språk; albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, franska, lätt svenska, persiska, ryska, somaliska, spanska, thailändska och turkiska. Du kan också ladda ner sidan som pdf.

Till sidan för beställning av trycksaker (ny webbplats, nytt fönster) »

Broschyren Att studera på högskolan på olika språk »

2014-08-21
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar