Spännande utbyten i hela världen med Linnaeus-Palme – ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i utvecklingsländer.

Vill du lära dig mer om programmering i samarbete med skickliga studenter i Indien? Ta del av arkeologiska metoder och besöka spännande utgrävningsplatser i Peru? Eller kanske skaffa dig lärorika erfarenheter av sjukvårdsarbete i andra länder? Som utbytesstudent inom Linnaeus-Palme får du dela kunskap med andra delar av världen, oavsett ämne.

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i utvecklingsländer. Som student har du möjlighet att studera från tre månader upp till två terminer i samarbetslandet, som en integrerad del av den utbildning du läser här hemma.

Vad innebär Linnaeus-Palme för dig som student?

Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning med internationell erfarenhet. Det breddar din kompetens genom tillgång till andra kunskaper, erfarenheter, traditioner och sätt att lösa problem. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en helt annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Det ger dig också möjlighet att dela med dig av dina egna kunskaper och knyta kontakter. Ett ömsesidigt utbyte.

Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska därför tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Tiden för utlandsvistelsen är minst 12 och högst 40 veckor och du får ett stipendium som baseras på utbytesperiodens längd.

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte inom Linnaeus-Palme ska du

  • vara inskriven vid en institution som har ett pågående projekt inom Linnaeus-Palme
  • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan).

Deltar min institution i Linnaeus-Palme?

Nedan ser du de svenska lärosäten och institutioner som just nu har pågående projekt med studentutbyten för svenska studenter inom Linnaeus-Palme. Är din institution en av dem?

 

Universitet/högskola och institution Utländsk samarbetspartner
Göteborgs universitet  
Institutionen för fysik National Autonomous University of Mexico
   
Högskolan i Borås  
Akademin för textil, teknik och ekonomi Federal University of Rio de Janeiro, Brasilien
   
Högskolan i Halmstad  
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap University of Education, Winneba, Ghana
   
Jönköping University
 
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan University of the Free State, Sydafrika
Högskolan för lärande och kommunikation Shanghai University, Kina
   
Högskolan i Kristianstad  
Sektionen för hälsa och samhälle Sri Jayawardenepura University, Sri Lanka
Sektionen för hälsa och samhälle Hai Phong Medical University, Vietnam
   
Högskolan väst  
Institutionen för individ och samhälle Hanoi National University of Education, Vietnam
   
Karlstads universitet  
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap Banaras Hindu University, Indien
   
Karolinska institutet  
Fysioterapeutprogrammet, NVS (neorobiologi, vårdvetenskap och samhälle) Pravara Institute of Medical Science, Indien
   
Kungliga musikhögskolan
 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle North-West University, Campus Potchefstroom, Sydafrika
   
KTH  
Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik Al-Quds University, Palestinska självstyret
   
Linköpings universitet  
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling University of Nairobi, Kenya
   
Lunds universitet  
Musikhögskolan i Malmö Vietnam National Academy of Music
   
Malmö högskola  
Fakulteten för lärande och samhälle Macau University, Kina
Institutionen för socialt arbete University of Ghana Legon, Ghana
K3, Konst kultur och kommunikation Srishti School of Art, Design and Technology, Indien
   
Mälardalens högskola  
Akademin för innovation, design och teknik East China University of Science and Technology
   
Sveriges lantbruksuniversitet  
Institutionen för energi och teknik Addis Ababa University, Etiopien
   
Umeå universitet  
Institutionen för estetiska ämnen University of Namibia
   
Uppsala universitet  
Institutionen för medicinska vetenskaper Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania
Institutionen för medicinska vetenskaper Université Cheikh Anta Diop, Senegal
   
Örebro universitet  
Institutionen för hälsovetenskap och medicin University of Zambia

Hur söker man?

Du ansöker genom din institution. Linnaeus-Palme har en ansökningsomgång per år. Sista ansökningsdatum bestäms av institutionen själv. Det är också din institution som väljer vilka studenter som får delta i utbytet. Vänd dig till din institution för att ta reda på mer om förutsättningarna för dig att delta.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet är 25 000 kronor för en termins utbyte (20 veckor) och 40 000 kronor för två terminer (40 veckor). Vid kortare utbytesperioder reduceras beloppet. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Sidan uppdaterades 2016-05-17