Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Så här hittar du för dig relevanta utbyten

  1. Välj din studieort
  2. Välj ditt lärosäte
  3. Välj vilket ämnesområde du pluggar
  4. Välj ditt lärosäte

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Som studerande ska du alltid vända dig till ditt universitet/din högskola angående dina utbytesstudier.

Sidan uppdaterades 2015-05-05